Το Αδεσποτολόγιο ανανεώνει το έντυπο υλικό του για το 2015

Νέα

Το Αδεσποτολόγιο ανανεώνει το έντυπο υλικό του για το 2015

Το Αδεσποτολόγιο ανανεώνει το έντυπο υλικό του.

Ευχαριστούμε το τυπογραφείο Χαλαμπαρδάκη για την ευγενική του χορηγία στην εκτύπωση ενός εντύπου μας για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις μας σε σχέση με τα κατοικίδια, όπως αυτά ορίζονται από το Νόμο.

τα υπόλοιπα καινούργια φυλλάδιά μας θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.