ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Αδεσποτολόγιο σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών και των υποστηρικτών του  Σωματείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά είτε για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα περίθαλψης και ενημέρωσης είτε για τα πακέτα οικονομικής ενίσχυσης των δράσεων του Αδεσποτολογίου.  Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαγράφονται 2 χρόνια μετά την αποστολή τους (ή πιο σύντομα κατόπιν σχετικού αιτήματος). Μετά το πέρας των 2 ετών, το μόνο δεδομένο που διατηρεί στο αρχείο του το Αδεσποτολόγιο είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνει το κοινό για τις δράσεις του. Η ηλεκτρονική σας  διεύθυνση μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντάς μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο adespotakia@gmail.com μας ζητώντας τη διαγραφή σας από τις ηλεκτρονικές μας λίστες. 

Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διατάξεις cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αλλά όχι για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειες με ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση κακόβουλης παραβίασης του αρχείου του Αδεσποτολογίου με οποιοδήποτε τρόπο, θα σταλεί ενημέρωση το συντομότερο δυνατό. 

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/την Υπεύθυνο Υποστηρικτών στο adespotakia@gmail.com